Experimentellt entreprenörskap för praktik och policyutveckling
Forskningsprojekt , 2017

För att stötta beslutsfattare som arbetar med att stödja experimentellt entreprenörskap kommer vi att göra en kunskapsöversyn som omfattar: 1) ledning och styrning av entreprenöriella processer på organisationsnivå, 2) faktorer på individnivå som påverkar agerande och lärande i experimentella entreprenöriella processer, och 3) utveckling och utvärdering av entreprenörskapsbefrämjande insatser på policynivå. Det förväntade resultat är en god förståelse av kunskapsläget vad gäller experimentellt entreprenörskap, dels vad gäller hur man kan arbeta på individ- och organisationsnivån och dels med avseende på experimentell policy. Tre litteraturöversikter med olika grad av systematik beroende på litteraturernas karaktärer.

Deltagare

Henrik Berglund (kontakt)

Docent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-28