Accelerator In-Kind Contributions to FAIR
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Martin Heinz (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-23