Proof of concept: Glycosaminoglyucan profiling as a novel pan-cancer minimally invasive systems biomarker
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05