Proof of concept: Glycosaminoglyucan profiling as a novel pan-cancer minimally invasive systems biomarker
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05