NICOP - A study on the generalizability of training effects from synthetic to live maritime environmentsusing mobile simulation technology
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Forsman (kontakt)

Projektledare vid Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Finansiering

Office of Naval Research Global

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20