Janus-like, Asymmetric graphene Nanosheets for Ultrafiltration and Sieving.
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Mer information finns på den engelska sidan.

Deltagare

Vincenzo Palermo (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Zhenyuan Xia

Senior forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Chalmers grafencentrum

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-01