2D-kompositforskning vid Chalmers
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Mer information finns på den engelska sidan.

Deltagare

Vincenzo Palermo (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Jaime Sanchez Sanchez

vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Zhenyuan Xia

Senior forskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Samarbetspartners

Chalmers grafencentrum

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-30