Microbial community structure in aerobic granular sludge membrane bioreactor for wastewater treatment
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Åke och Greta Lissheds stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-14