Täthet och hållbarhet - praktikens normer och forskningen slutsatser
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Ett forskningsprojekt om täthet och hållbarhet har beviljats medel från forskningsrådet Formas. Forskningsprojektet "Täthet och hållbarhet - praktikens normer och forskningen slutsatser" är ett samarbete mellan Chalmers, BTH, SLU och Boverket. Forskningsprojektets målsättning är att identifiera överensstämmelser och skillnader mellan forskningsresultat om bebyggelsetäthetens effekter och den praktiska användningen av förtätning som motiv för hållbart samhällsbyggande i Sverige. Huvudansvarig för forskningsprojektet är Meta Berghauser Pont, docent och universitetslektor på Chalmers. Övriga medsökande är professor Per Berg på SLU, adjungerad professor Per Haupt på BTH och Patrik Faming, verksamhetssamordnare på Boverket.

Deltagare

Meta Berghauser Pont (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

Boverket

Karlskrona, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-03