Material för effektiva och konkurrenskraftiga bränsleceller
Forskningsprojekt , 2018 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Björn Wickman (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-02