RESKILL - Självförklarande automation genom interaktiv visualisering
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

RESKILL projektet som belyser utmaningar kring människa-maskin interaktion i träningsmiljöer, främst i samband med fjärrstyrning av torn och lotsning inom sjöfart. Automatisering bidrar till en säkrare och effektivare trafik, men för också med sig nya risker. RESKILL är ett fyraårigt forskningsprojekt som ska bidra till bättre och effektivare utbildningar för lotsar och flygledare.   

Människan kommer inom överskådlig framtid att stå för sista linjens försvar i de automatiserade systemen. När automatiken inte fungerar måste människor träda in och ta över kommandot. Men det betyder också att operatören, flygledaren eller lotsen måste ha djupa kunskaper om hur automatiken fungerar, vilka data som ligger som underlag och hur resultatet visas upp. Projektet ska ta fram ett koncept som stärker utbildningarna av i första hand flygledare och lotsar.

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Luftfartsverket (LFV)

Norrköping, Sweden

Sjöfartsverket

Norrköping, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2017/64269
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-04