To be filled
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

To be filled 

Deltagare

Xiaobo Qu (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

European Commission

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-02