Digitala affärsmodeller för energieffektiva godstransporter (förstudie)
Forskningsprojekt , 2017

Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur ny teknologi inkluderas i nätverk för att uppnå energieffektivisering av godstransporter. Med denna kunskap som grund, är målet också att formulera digitala affärsmodeller för energieffektiva godstransporter. Projektets teoretiska ansats är en öppen systemteori som betonar interaktion och affärsrelationer mellan företag och analytiskt separerar aktörer, resurser och aktiviteter för att fånga de komplexa beroenden mellan teknik och organisation som finns inom godstransport. Empiriskt baserar sig projektet på en studie av en digital öppen informationsplattform som utvecklas av Ericsson ämnad för att energieffektivisera godstransporter.

Deltagare

Frida Lind (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-05