RIS metoden - Design av regional industriell symbios: med fokus på minskning av koldioxidutsläpp
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Leonardo Rosado (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-04