Ökad protonledning i protiska jonvätskor genom självorganiserad syra-baskemi
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

(Summary in English)

Deltagare

Anna Martinelli (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anna Martinelli Group

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-10