Kan träflis omvandlas till biobaserade kemikalier och biodrivmedel med hjälp av UV-ljus
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Diana Bernin (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk apparatteknik

Finansiering

Södra

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-01