Instrument SMF, spridningskoncept samt paketeringar våren 2019
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Syfte och mål

Det övergripande syftet med Instrumentet Små och medelstora företag (SMF) är att öka mindre och medelstora tillverkningsföretags konkurrenskraft genom att paketera och sprida resultat från Produktion2030s FoI-projekt till dem. Detta projekt inom Instrument SMF fokuserar på tre delar, med följande mål: 1. Coachning av tio företag som deltagit i Teknikworkshoppar (TWS). 2. Fyra nya paketeringar från FoI-projekt 3. Metodik för spridning av resultat från FoI-projekten genom att väva in relevanta delar i Produktionslyftets (PLs) material och metodik.

Förväntade effekter och resultat

Ökad innovationsförmåga hos medverkande SMF, genom användning av och tillgång till projektresultat och forskare. Specifika resultat: - Koncept för coachning av företag som deltagit i TWS med IUC-coacher hos företag i kombination med forskare som expertstöd - Nya paketeringar publicerade på P2030 hemsida samt presenteras för exempelvis IUC-bolag, för kommande TWS eller liknande. - Uppdaterat material i PLs inspirationsseminarier, Startprogram i PL där expertinslaget bygger på Produktion2030-kunskap samt inslag från P2030-projekt i PLs Utvecklingsprogram4.0

Planerat upplägg och genomförande

Coachning av företag som deltagit i TWS. Utveckling och test av koncept: - Coachningsinsats med IUC och forskare - Distanscoachning med forskarna prövas aktivt - Slutrapporteringsmall för företag arbetas fram Nya paketeringar från FoI-projekt: - Dialog med FoI-projekten om val av paketering - Paketeringsarbete - Uppföljning och plan för spridning Spridning genom att väva in i Produktionslyftets material och metodik. Utveckling och test av koncept: - Genomgång projektresultat - Addera material till Inspirationsseminarier - Utveckla pedagogik och metodik - Genomföra tester.

 

Deltagare

Peter Almström (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-04774
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-10