Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildnng inom avancerad avloppsvattenhantering
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Finansiering

Svenskt vatten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-17