Higher dimensional genus 1 mirror symmetry
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Dennis Eriksson (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Projekt-id: MG2019-0003
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-19