Sweden-India AI Summit
Forskningsprojekt, 2019

Syfte och mål
Ai-toppmötet mellan Sverige och Indien var ordnat för att samla konstellationer mellan industrin och universitetspartnerna i båda länderna för att främja samarbeten, särskilt med hänvisning till bilaterala bidrag som meddelades under det gemensamma initiativet Sverige för Indien för AI för alla.

Resultat och förväntade effekter
Händelsen var en total framgång med ett brett och entusiastiskt deltagande från branschens och akademiens högsta nivåer på båda sidor. Många samarbeten har inletts efter paneldiskussionerna och vi hoppas kunna se konkreta resultat i förslagen till Vinnova-DST-samtalet.

Upplägg och genomförande
Det fanns flera paneldiskussioner modererade av mig själv och uppföljning av diskussioner för att bilda forsknings- och innovationskonstellationer.

Deltagare

Devdatt Dubhashi (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Data Science

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02171
Finansierar Chalmers deltagande under 2019

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-13