Statistical analysis for space-time data
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Serik Sagitov (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Marco Longfils

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Projekt-id: MG2019-0068
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-26