Växt av avancerade III-nitrid halvledarstrukturer med molekylstråleepitaxi
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Åsa Haglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11