Hur ska andra insatsområden hanteras i Beställargruppen konstgräs
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Magnus Karlsteen (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-06026-19
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-14