Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar - fortsättning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-26