Optimerad renovering för effektiva solcellstak
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Projektet syftar till att bidra med ny kunskap om och lösningar för takrenovering med solceller. Projektet omfattar fallstudier hos deltagande fastighetsägares konkreta objekt. Målet med projektet är att bidra till en accelererad, effektiv och kvalitetsorienterad marknadsutveckling för takrenovering med solceller, samt att möjliggöra näringslivsutveckling och nya industrisamarbeten inom området. Nätverken inom BeBo och BELOK samt det nationella renoveringscentret är tänka att utnyttjas för att exploatera projektets resultat.

Deltagare

Jan-Olof Dalenbäck (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

AB Bostäder Borås

Borås, Sweden

COWI A/S

Lygnby, Denmark

Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Stockholm, Sweden

ELEMENTUM eco AB

Bollebygd, Sweden

Gårdstensbostäder

Angered, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Kjellgren Kaminsky Architecture AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Solkompaniet Sverige AB

Hägersten, Sweden

SolTech Energy

Stockholm, Sweden

Wästbygg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 46867-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-25