Internationellt demonstratorsamarbete för miljöanpassade, säkra och konkurrenskraftiga flygmotorer (IntDemo Motor))
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Syfte och mål: Projektet är inriktat mot den för flygindustrin så viktiga demonstrationsfasen. Inom projektet kommer flera olika demonstratorer i form av komponenter och moduler i full skala att utvecklas och testas i motorprov eller flygprov till TRL6 i internationellt samarbete med världens ledande flygmotorintegratörer. Målet är 15 % minskad vikt och ökad funktionalitet för de delar som utvecklas i projektet. Förväntade effekter och resultat: Projektet innebär ett viktigt steg för att minska flygets klimatpåverkan då det ger direkt resultat i form av minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp när det införs i nästa generations flygplan och motorer. Förutom miljövinster leder projektet till affärspositionering både för GKN Aerospace och för övriga deltagande företag, samt till relevanta forskningsfrågor för akademi. Upplägg och genomförande: GKN Aerospace har till största del samlat sin drivning inom teknologiutveckling av interna och externa projekt i större program inriktade mot företagets modulspecialisering. Detta ger synergi mellan låg-TRL-forskning och demonstratorer. IntDemo Motor kommer att integreras med dessa modulprogram. IntDemo Motor består av tre arbetspaket. Varje arbetspaket innebär demonstratorer i samarbete med internationell OEM.

Deltagare

Valery Chernoray (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

AIM Sweden AB

Frösön, Sweden

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers strömningslaboratorium

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-10