Utveckling av testmetoder för badmintonbollar
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Valery Chernoray (kontakt)

Forskningsprofessor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Polyfor

Hallsberg, Sweden

Finansiering

Badminton World Federation

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Chalmers strömningslaboratorium

Infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-25