Etapp III: Virtuell ProduktionsPlanering -med hjälp av BIM och visualisering
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Peab Sverige, Göteborg

Göteborg, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: 13609
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02