Biltrafikens klimatpåverkan på väg mot klimatneutralitet
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2020-004418
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-15