Evaluation of the key cellulolytic enzymes from soil-dwelling cellulolytic Bacteroidetes
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Larsbrink (kontakt)

Docent vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Marcel Taillefer

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 19-629
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-22