Grafen i högtalarmembran
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Syfte och mål: - Att utveckla ett membran bestående av en komposit av grafenoxid och ett cellulosabaserat material. -Att visa att det nya membranmaterialet har enastående ljudåtergivningsegenskaper. -Målet är också att visa att dessa membran kan produceras på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Förväntade effekter och resultat: Vi ämnar definiera aktuella strukturparametrar för att uppnå maximal prestanda och därmed lägga grunden för applicering av det nya materialet i högtalarelement. För att demonstrera fördelarna med den nya tekniken kommer membranmaterialen först att appliceras i de mest exklusiva högtalarelementen på marknaden. Målet är att ha en produktlinje baserad på grafenoxid-cellulosamaterial integrerad i Martens produkter. I ett senare skede kan applicering av tekniken komma att utökas till andra mer priskänsliga produktsegment inom audiobranschen.
Upplägg och genomförande: Chalmers kommer att ansvara för utvecklingen av de nya membranen och Marten kommer att bidra med membranens utformning. Karakterisering av membranens inre struktur i förhållande till dess rena mekaniska prestanda kommer att göras. Membranen kommer att monteras i högtalarelement och testas i avseende på frekvensrespons, impulssvar, fas och distorsion. En serie olika prototyper av membran kommer att tas fram och utvärderas tillsammans med ledande tillverkare lokalt och utomlands. En framtida produktion planeras att ske i samarbete med tillverkare av högtalarelement.

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Samarbetspartners

Marten AB

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-02141
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-13