Forskningssamarbete rörande utveckling av högeffektiv indunstningsteknik
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Hans Theliander (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Finansiering

Valmet

Projekt-id: Enligtavtal2019
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-09