VENUS - en ny typ av kromfri beläggning förkromning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektets syfte var att ersätta förkromning med en ny typ av beläggning, innehållande lågdimensionella kolmaterial, med funktioner som förkromning men utan krom. Målet var att minska miljöbelastning och kostnader samt förlänga livslängden. Projektet har uppfyllt målen och en beläggning, kallad Venus, har tagits fram som är en bra ersättare för krom. Venus ger 3-5 gånger längre livslängd än vanlig krombeläggning. Under projektet identifierades även en ny potentiell förbättring genom att uppnå en beläggning som är krom och nickelfri. Det bedöms vara fullt möjligt att uppnå detta men det kräver ytterligare utveckling.

Flertal tester utfördes på RISE mot olika fordonsstandarder samt tester utförda av möbeltillverkare. Resultat är att en kundpanel godkänt finish och färg hos Venus som ersättare för dekorativ krombeläggning. Venus uppfyller nötningsbeständighet, glanstest, vidhäftningsförmåga, uppnår bättre duktilitet och högre korrosionsbeständighet än vanlig krombeläggning. Venus är något mjukare än krom men vid rätt applikation möter beläggningen kundkraven. Venus är en bra ersättare för krombeläggning, där beläggningen ger en väsentligt förlängd livslängd och minimerar miljöbelastningen.

Deltagare

Xiangdong Xu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Provexa Ytbehandling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: Diarienummer:2018-05148
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-09