Mistra Sport & Outdoors
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet, i samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag.

Chalmers arbetar i tema Hållbara Transportlösningar. Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi även i dessa sammanhang hitta hållbara lösningar och alternativ. Därför utforskar vi nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv. 

Deltagare

Jorge Gil (kontakt)

Forskarassistent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Dalarna

Falun, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Malmö universitet

Malmö, Sweden

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-17