Peroxiredoxiner reglerar proliferation och tumörbildning som ko-chaperoner i protein syntesen
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mikael Molin (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Finansiering

Cancerfonden

Projekt-id: 180527
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-01