Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-10