Konsekvenser av motstridiga LCA-regelverk för producenter och användare av drivmedel
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Projektet syftar till att analysera och jämföra olika ramverk som finns för livscykelanalys. Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra till ökad kunskap inom detta område, att det finns potential att bidra till programmets effektmål samt att kopplingen till programmets avnämare är god.

Deltagare

Sara Palander (kontakt)

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50481-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-05