Prate med mat
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

All mat och dryck som vi äter och dricker passerar genom munnen innan den sväljs. Detta är så självklart att vi inte ägnar en tanke åt de processer som sker under ät- och sväljningsprocessen, men att äta och dricka innebär i själva verket ett mycket komplicerade samspel mellan den mat och dryck som vi tar in i munnen, och mun- och näshålorna och svalget med deras komplicerade fysiologi, samt även kopplingar till hjärnans olika psykologiska processer och styrning.

Deltagare

Roland Kádár (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-09