Effektivast användning av biomassa - till biobränsle eller elektrobränsle
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Efterfrågan på biobaserad balanskraft förväntas när elsystemets grad av förnybarhet ökar vilket påverkar konkurrensen av biomassa mellan el- och transportsektorn. Projektet frågar sig i vilket system biomassa som begränsad resurs gör störst nytta. Efter en aktuell analys av tillgång på och kostnad för biomassa ska olika användningar av biomassa simuleras.

Deltagare

Fredrik Hedenus (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Karlsruhe, Germany

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2020-004543
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-14