Utveckling av kemcyklisk förgasning av biomassa för produktion av biobränsle
Forskningsprojekt, 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Carl Johan Linderholm (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Ref.nr20-269
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-29