EINervio - Modeling of ephaptic coupling of myelinated neurons
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Irina Pettersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Samarbetspartners

Universidad Adolfo Ibanez

Santiago, Chile

Finansiering

STINT

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-08