Developing a dynamic in-situ micro-laboratory for single wood fibres: towards high-performance sustainable composites
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fang Liu (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: 20-632
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-03