BIM som stöd för klimatkalkyler
Forskningsprojekt, 2019 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Roupé (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Projekt-id: SBUF13437
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02