Explosioner i en förtätad stadsmiljö
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Joosef Leppänen (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Morgan Johansson

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Mario Plos

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Fortifikationsverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-01