Integrering av Livscykelsanalys i produktionsfasen av ett byggprojekt
Forskningsprojekt , 2020 – 2022

Beskrivning saknas.

Deltagare

Holger Wallbaum (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

NCC AB

Solna, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-01