Biomarkörer i ett enkelt blodprov, det ultimata verktyget för att diagnostisera osteokondros och artros hos våra husdjur
Forskningsprojekt, 2019 – 2022

Artros och osteochondros är två vanliga ledsjukdomar, som ger grav smärta och hälta hos sporthästar, kor och grisar. Sjukdomarna upptäcks i ett sent stadium då behandling inte ger läkning. Känsligare diagnostiska metoder för att upptäcka de tidiga skadorna måste tas fram. Om en tidig diagnos ställs, kan den kroniska smärtande nedbrytningen av leden förhindras.Vi har identifierat ett unikt ämne, som läcker ut från leden till blodet (biomarkör), tidigt i ledskadan. Koncentrationen av denna biomarkör kan mätas och en ökning talar för att en ledskada är under utveckling.Målet med projektet är att framställa analyser för att mäta olika biomarkörer i blodet, och vår hypotes är att dessa visar om en led är skadad, prognosen och om skadan ger smärta från leden. Biomarkörerna ska sättas samman i ett diagnostiskt verktyg för häst, ko och gris. Analysen ska kunna användas i kliniskt arbete och lätt utföras i stallet.Vid ledskada hos häst är det väsentligt att prognostisera dess framtida karriär och utvärdera olika behandlingar objektivt. Hos gris och ko kan biomarkörerna användas för att upptäcka individuella djur med smärtande ledskador och vara till hjälp vid avelsarbete och utvärdering av uppfödningsmiljöer.Vårt ultimata mål är att generera vetenskaplig evidens så att den diagnostiska analysen kan bli ett viktigt verktyg för djurskyddsbefrämjande åtgärder. God ledhälsa ger hållbara och smärtfria djur, vilket ökar djurens välbefinnande väsentligt.

Deltagare

Magnus Karlsteen (kontakt)

Chalmers, Fysik, Materialfysik

Samarbetspartners

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-02069
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-06