Reduktion av läkemedel i aerobt granulärt och aktivt slam
Forskningsprojekt , 2020 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Britt-Marie Wilen (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Svenskt vatten

Projekt-id: SVU20-103
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-20