Tl concentration and its variation in a CsI(Tl) crystal for the CALIFA detector
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

A. Knyazev

Lunds universitet

J. Park

Lunds universitet

Institute for Basic Science - Korea (IBS)

P. Golubev

Lunds universitet

J. Pallon

Lunds universitet

J. Cederkall

Lunds universitet

H. Alvarez-Pol

Universidade de Santiagode Compostela

J. Benlliure

Universidade de Santiagode Compostela

J. A. Briz

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

P. Cabanelas

Universidade de Santiagode Compostela

E. Casarejos

Universidad de Vigo

D. Cortina-Gil

Universidade de Santiagode Compostela

Paloma Diaz Fernandez

Chalmers, Fysik, Subatomär fysik och plasmafysik

M. Feijoo

Universidade de Santiagode Compostela

D. Galaviz

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

E. Galiana

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

M. J. G. Borge

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

R. Gernhaeuser

Technische Universität München

D. Gonzalez

Universidade de Santiagode Compostela

C. Gutierrez-Neira

Universidad Autonoma de Madrid (UAM)

A-L Hartig

Technische Universität Darmstadt

Andreas Martin Heinz

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

B. Heiss

Technische Universität München

Håkan T Johansson

Chalmers, Fysik, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

P. Klenze

Technische Universität München

T. Kroell

Technische Universität Darmstadt

Thomas Nilsson

Chalmers, Fysik

A. Perea

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

L. Ponnath

Technische Universität München

H-B Rhee

Technische Universität Darmstadt

J. L. Rodriguez-Sanchez

Universidade de Santiagode Compostela

O. Tengblad

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

P. Teubig

Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment

0168-9002 (ISSN)

Vol. 975 164197

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Subatomär fysik

Astronomi, astrofysik och kosmologi

DOI

10.1016/j.nima.2020.164197

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-10