Dielectric relaxation of KH2PO4 above room temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

J. E. Diosa

R. A. Vargas

Ingvar Albinsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Bengt-Erik Mellander

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Physica Status Solidi B: Basic Research

Vol. 241 1369-1375

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07