Dielectric relaxation in single crystal NH4H2PO4 in the high-temperature regime
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

J.E. Diosa

R.A. Vargas

Ingvar Albinsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Bengt-Erik Mellander

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Solid State Communication

Vol. 132 55-58

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07