Management of hepatic portal venous gas and pneumatosis intestinalis in critically sick adult patients.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Amir Khorram-Manesh

Göteborgs universitet

Anders Odén

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Scandinavian Journal of Gastroenterology

0036-5521 (ISSN) 1502-7708 (eISSN)

Vol. 44 8 1-2

Ämneskategorier

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

DOI

10.1080/00365520903030811

PubMed

19488930

Mer information

Skapat

2017-10-07